ทางหนีไฟ
FS01-1 

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายถังดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS01-2

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายถังดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS01-3 

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายถังดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS01-4

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายถังดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS01-5

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายถังดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS01-6 

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายถังดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS01-7

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้ายถังดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS01-8

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้ายถังดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS01-09

ขนาด 35X25 cm 

 

ป้ายถังดับเพลิง

 
 
ทางหนีไฟ
FS02-1

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ทางหนีไฟ
FS02-2

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ทางหนีไฟ
FS02-3

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 จุดกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ทางหนีไฟ
FS03-1

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายสายฉีดน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS03-2

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายสายฉีดน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS03-3

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

สายฉีดน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS04-01

ขนาด 30X45 cm 

ป้ายรวม ถังดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS04-02

ขนาด 30X65 cm 

 ป้ายรวม สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง

 
 
ทางหนีไฟ
FS1540-1 

ขนาด 15X40 cm 

ถังดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS1540-2

ขนาด 15x40 cm 

 สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ทางหนีไฟ
FS1540-3 

ขนาด 15X40 cm 

สายฉีดน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS1540-4

ขนาด 30X45 cm 

โฟมดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS05-1

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 วิธีใช้ถังดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS05-2

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

วิธีใช้ถังดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS05-3

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 วิธีใช้ถังดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS05-4

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 วิธีใช้สายฉีดน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS05-5

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

วิธีใช้เครื่องมือดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS05-6

ขนาด 30X40 cm 

ขนาด 15X20 cm

เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง ต้องปล่อยแรงดันเข้าถังก่อนใช้งาน 

ทางหนีไฟ
FS05-7

ขนาด 30X40 cm 

ขนาด 15X20 cm

 เครื่องดับเพลิง คาร์บอนไดออกไซด์

ทางหนีไฟ
FS05-8

ขนาด 30X40 cm 

ขนาด 15X20 cm

 เครื่องดับเพลิงเคมีแห้งแบบพร้อมใช้งาน

ทางหนีไฟ
FS06-1

ขนาด 15X40 cm

ป้าย หัวรับน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS06-2

ขนาด 15X40 cm

ป้าย หัวรับน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS06-3

ขนาด 15X40 cm

 ป้าย หัวรับน้ำเติมถัง

ทางหนีไฟ
FS06-4

ขนาด 15X40 cm

ป้าย หัวรับน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS06-5

ขนาด 20X40 cm 

หัวรับน้ำดับเพลิง เติมเข้าระบบ

ทางหนีไฟ
FS06-6

ขนาด 20X40 cm 

หัวรับน้ำดับเพลิง เติมเข้าถังเก็บน้ำ

ทางหนีไฟ
FS06-7

ขนาด 20X45 cm 

หัวรับน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS06-8

ขนาด 30X60 cm 

หัวรับน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS06-9

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

หัวรับน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS06-10

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

หัวรับน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS06-11

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

หัวรับน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS06-12

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

หัวรับน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS07-1

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย หัวจ่ายน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS07-2

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย หัวจ่ายน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS07-3

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย หัวจ่ายน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS07-4

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย หัวจ่ายน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS07-5

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย หัวจ่ายน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS07-6

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย วาล์วจ่ายน้ำดับเพลิง

 

 

 

 

ทางหนีไฟ
FS08-1

ขนาด 20X40 cm 

ป้าย ห้องปั๊มน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS08-2

ขนาด 15X40 cm 

ห้องปั๊มน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ
FS09-1

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm 

ป้าย จุดจอดรถพยาบาล

ทางหนีไฟ
FS09-2

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm 

ป้าย จุดจอดรถดับเพลิง

 
 
ทางหนีไฟ
FS10-1

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm 

ป้าย วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้

ทางหนีไฟ
FS10-2

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm 

ป้าย กรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้บรรได 

ทางหนีไฟ
FS10-3

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm 

กรณีเกิดเพลิงไหม้ ห้ามใช้ลิฟท์ ให้ใช้บรรได

ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
FS10-4

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm 

ห้ามใช้ลิฟท์ ขณะเกิดเพลิงไหม้

ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
ป้ายพับ ขนาด 15X30 cm

ขนาด 15X30 cm / 1 ด้าน

ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
ป้ายพับ ขนาด 20X30 cm

ขนาด 20X30 cm / 1 ด้าน

ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
FL01  

ขนาด 15X30 cm  / 1 ด้าน

ป้ายพับ สัญาณแจ้งเหตุ พลิงไหม้

ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
FL02 

ขนาด 15X30 cm  / 1 ด้าน

ป้ายพับ สายฉีดน้ำดับเพลิง

ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
FL03  

ขนาด 15X30 cm  / 1 ด้าน

ป้ายพับ ถังดับเพลิง

ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
FL04

ขนาด 15X30 cm  / 1 ด้าน

ป้ายพับ อุปกรณ์ดับเพลิงยกหิ้ว

ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
FL05

ขนาด 15X30 cm  / 1 ด้าน

ป้ายพับ จุดกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
FL06

ขนาด 15X30 cm  / 1 ด้าน

ป้ายพับ สายดับเพลิง

ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
FL07

ขนาด 15X30 cm  / 1 ด้าน

ป้ายพับ เครื่องดับเพลิง

ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
FL08

ขนาด 15X30 cm  / 1 ด้าน

ป้ายพับ FIRE ALARM

ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
FL09

ขนาด 15X30 cm  / 1 ด้าน

ป้ายพับถังดับเพลิง

ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
FL10

ขนาด 20X30 cm  / 1 ด้าน

ป้ายพับ จุดแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
FL11

ขนาด 20X30 cm  / 1 ด้าน

ป้ายพับ สายดับเพลิง

ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
FL12

ขนาด 20X30 cm  / 1 ด้าน

ป้ายพับ ถังดับเพลิง

ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
FL13

ขนาด 20X30 cm  / 1 ด้าน

ป้ายพับ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
FL14

ขนาด 20X30 cm  / 1 ด้าน

ป้ายพับ สายฉีดน้ำดับเพลิง

ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
FL15

ขนาด 20X30 cm  / 1 ด้าน

ป้ายพับ เครื่องดับเพลิง