จุดชาร์ตแบตเตอรี่
JS01

ขนาด 30x45 cm

ขนาด 40x60 cm

จุดชาร์ตแบตเตอรี่ 

ทางหนีไฟ
JS02

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 40X60 cm

จำกัดความเร็ว

ทางหนีไฟ
JS03

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 40x60 cm

หยุดให้รถทางขวาไป

ทางหนีไฟ
JS04 

 

ขนาด 40X60 cm

ห้ามจอดตลอดแนว

ทางหนีไฟ
JS05 

ขนาด 40X60 cm

ที่จอดรถ จักรยาน / จักรยานยนต์

ทางหนีไฟ
JS06

ขนาด 30X40 cm 

ขนาด 45X60cm

หยุดระวังรถทางขวา

ทางหนีไฟ
JS07

ขนาด 30X45 cm

ขนาด 40X60 cm

ทางลง

ทางหนีไฟ
JS08

ขนาด 30X45 cm

ขนาด 40X60 cm

ทางขึ้น

ทางหนีไฟ
JS09

ขนาด45X45 cm 

ทางลาดรถเข็น

ทางหนีไฟ
JS10

ขนาด 45X45 cm 

ที่จอดรถเฉพาะคนพิการ คนชรา

ทางหนีไฟ
JS11

ขนาด 45X45 cm 

โปรดดับเครื่องยนต์

ทางหนีไฟ
JS12

ขนาด 30X80 cm 

ห้ามจอดบริเวณนี้

ทางหนีไฟ
JS13

ขนาด 30X90 cm 

ขับช้าๆ ระวังเด็ก

ทางหนีไฟ
JS14

ขนาด 45X60 cm 

ห้ามรถผ่านเข้าออก

ทางหนีไฟ
JS15

ขนาด 30X60 cm 

ที่จอดรถ คนพิการ คนขรา หญิงมีครรภ์

ทางหนีไฟ
JS16

ขนาด 15X40 cm 

จุดบริการเติมลม 

ทางหนีไฟ
JS17

ขนาด 20X40 cm 

ทางเข้า

ทางหนีไฟ
JS18

ขนาด 20X40 cm 

ทางออก

ทางหนีไฟ
JS19 

ขนาด 20X60 cm 

ทางออกไปทางซ้าย

ทางหนีไฟ
JS20 

ขนาด 20X60 cm 

ทางออกไปทางขวา

ทางหนีไฟ
JS21 

ขนาด 40X100 cm 

จอดรถขวาง กรุณาปลดเบรคมือ เข้าเกียร์ว่าง

ทางหนีไฟ
JS22 

ขนาด 45X45 cm 

กรุณาเปิดไฟหน้ารถก่อนขึ้นอาคาร

ทางหนีไฟ
JS23 

ขนาด 45X45 cm 

ชะลอความเร็ว ระวังรถสวนทาง

ทางหนีไฟ
JS24

ขนาด 45X45 cm 

ทางม้าลาย

ทางหนีไฟ
JS25

ขนาด 50X80 cm 

ลดความเร็ว 

ทางหนีไฟ
TS01 

วงกลม 45cm ,60 cm   

รถวิ่งสวนทาง 

ทางหนีไฟ
TS02 

วงกลม 45cm ,60 cm   

ตรงไป 

ทางหนีไฟ
TS03

วงกลม 45cm ,60 cm   

ห้ามตรงไป

ทางหนีไฟ
TS04

วงกลม 45cm ,60 cm   

วงเวียน

ทางหนีไฟ
TS05

วงกลม 45cm ,60 cm   

ห้ามเลี้ยวซ้าย

ทางหนีไฟ
TS06

วงกลม 45cm ,60 cm   

ห้ามเลี้ยวขวา

ทางหนีไฟ
TS07

วงกลม 45cm ,60 cm   

ห้ามกลับรถ

ทางหนีไฟ
TS08

วงกลม 45cm ,60 cm   

กลับรถ

ทางหนีไฟ
TS09

วงกลม 45cm ,60 cm   

ทางแคบ 2.5 เมตร

ทางหนีไฟ
TS10

วงกลม 45cm ,60 cm   

จำกัดความสูง 4.5 เมตร

ทางหนีไฟ
TS11

วงกลม 45cm ,60 cm   

เลี้ยวซ้าย

ทางหนีไฟ
TS12

วงกลม 45cm ,60 cm   

เลี้ยวขวา

ทางหนีไฟ
TS13

วงกลม 45cm ,60 cm   

จำกัดความเร็ว 20 กม/ชม.

ทางหนีไฟ
TS14

วงกลม 45cm ,60 cm   

ทางเข้า

ทางหนีไฟ
TS15

วงกลม 45cm ,60 cm   

ทางออก

ทางหนีไฟ
TS16

วงกลม 45cm ,60 cm   

ขับช้าๆ

ทางหนีไฟ
TS17

วงกลม 45cm ,60 cm   

ห้ามรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก

ทางหนีไฟ
TS18

วงกลม 45cm ,60 cm   

ห้ามจอด

ทางหนีไฟ
TS19

วงกลม 45cm ,60 cm   

ห้ามบีบแตร

ทางหนีไฟ
TS20

วงกลม 45cm ,60 cm   

ห้ามเข้า 

ทางหนีไฟ
TS21

วงกลม 45cm ,60 cm   

ห้ามจอด

ทางหนีไฟ
TS22

วงกลม 45cm ,60 cm   

หยุดตรวจ

ทางหนีไฟ
TS23

วงกลม 45cm ,60 cm   

หยุด

ทางหนีไฟ
TS24

วงกลม 45cm ,60 cm   

หยุด

ทางหนีไฟ
TS25

วงกลม 45cm ,60 cm   

เดินรถทางเดียว

ทางหนีไฟ
TS26

วงกลม 45cm ,60 cm   

ห้ามเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางขวา

ทางหนีไฟ
TS27

วงกลม 45cm ,60 cm   

ห้ามแซง

ทางหนีไฟ
TS28

วงกลม 45cm ,60 cm   

ทางเข้า ไปทางซ้าย

ทางหนีไฟ
TS29

วงกลม 45cm ,60 cm   

ทางออก ไปทางขวา 

ทางหนีไฟ
TS30

วงกลม 45cm ,60 cm   

ห้ามผ่าน

ทางหนีไฟ
TS31

วงกลม 45cm ,60 cm   

ระวังคนข้ามถนน

ทางหนีไฟ
TS32

วงกลม 45cm ,60 cm   

ระวังรถกระโดด

ทางหนีไฟ
TS33

วงกลม 45cm ,60 cm   

วงเวียน

ทางหนีไฟ
TS34

วงกลม 45cm ,60 cm   

ระวัง จำกัดความสูง 4.5 เมตร

ทางหนีไฟ
TS35

วงกลม 45cm ,60 cm   

ระวังทางแคบ 3 เมตร

ทางหนีไฟ
TS36

วงกลม 45cm ,60 cm   

ระวังโค้งซ้าย

ทางหนีไฟ
TS37

วงกลม 45cm ,60 cm   

ระวังโค้งขวา

ทางหนีไฟ
TS38

วงกลม 45cm ,60 cm   

ระวังโค้งรัศมีแคบ ซ้าย

ทางหนีไฟ
TS39

วงกลม 45cm ,60 cm   

ระวังโค้งรัศมีแคบขวา

ทางหนีไฟ
TS40

วงกลม 45cm ,60 cm   

ทางโค้งกลับเริ่มซ้าย

ทางหนีไฟ
TS41

วงกลม 45cm ,60 cm   

ระวังทางตัดกัน

ทางหนีไฟ
TS42

วงกลม 45cm ,60 cm   

ทางเอกตัดกันรูปตัว วาย

ทางหนีไฟ
TS43

วงกลม 45cm ,60 cm   

ระวังทางลาดชันขึ้น

ทางหนีไฟ
TS44

วงกลม 45cm ,60 cm   

ระวังทางลาดชันลง