ทางหนีไฟ
IS01

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ปุ่มหยุดฉุกเฉิน

ทางหนีไฟ
IS02

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

โทรศัพท์ฉุกเฉิน

ทางหนีไฟ
IS03

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ปฐมพยาบาล

ทางหนีไฟ
IS04 

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ล้างตาฉุกเฉิน 

ทางหนีไฟ
IS05 

ขนาด 30X45 cm

ขนาด 20X30

ชำระล้างฉุกเฉิน

ทางหนีไฟ
IS06

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ชุดปฐมพยาบาล

ทางหนีไฟ
IS07

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

เปลพยาบาล

ทางหนีไฟ
IS08

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ปลอดภัยไว้ก่อน

ทางหนีไฟ
IS09

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

น้ำสำหรับดื่ม

ทางหนีไฟ
IS10

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน

ทางหนีไฟ
IS11

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ

ทางหนีไฟ
IS12

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ห้องปฐมพยาบาล

ทางหนีไฟ
IS13

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ที่พักสูบบุหรี่

ทางหนีไฟ
IS14

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ล้างตาฉุกเฉิน ชำระล้างฉุกเฉิน

ทางหนีไฟ
IS15

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ล้างตาฉุกเฉิน ชำระล้างฉุกเฉิน

ทางหนีไฟ
PS1540-01

ขนาด 15X40 cm 

ปุ่มหยุดฉุกเฉิน

ทางหนีไฟ
PS1540-02

ขนาด 15X40 cm 

โทรศัพท์ฉุกเฉิน

ทางหนีไฟ
PS1540-03

ขนาด 15X40 cm 

ปฐมพยาบาล

ทางหนีไฟ
PS1540-04

ขนาด 15X40 cm 

ล้างตาฉุกเฉิน

ทางหนีไฟ
PS1540-05

ขนาด 15X40 cm 

ชำระล้างฉุกเฉิน

ทางหนีไฟ
PS1540-06

ขนาด 15X40 cm 

ชุดปฐมพยาบาล

ทางหนีไฟ
PS1540-07

ขนาด 15X40 cm 

ที่พักสูบบุหรี่

ทางหนีไฟ
PS1540-08

ขนาด 15X40 cm 

เปลพยาบาล