ทางหนีไฟ
PS01-1 

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้าย ห้ามสูบบุหรี่

ทางหนีไฟ
PS01-2

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้าย ห้ามสูบบุหรี่

ทางหนีไฟ
PS02

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้าย ห้ามจุดไฟ

ทางหนีไฟ
PS03

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้าย ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ

ทางหนีไฟ
PS04-1

ขนาด 30X45 cm 

 ป้าย ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดไฟ

 
ทางหนีไฟ
PS04-2

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้าย ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดไฟ

ทางหนีไฟ
PS05-1

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้าย ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต

ทางหนีไฟ
PS05-2

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย ห้ามผ่านเข้าเด็ดขาด

ทางหนีไฟ
PS05-3

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย ผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้า

ทางหนีไฟ
PS05-4

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย พื้นที่อันตรายห้ามเข้า

ทางหนีไฟ
PS05-5

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้าย อันตรายห้ามเข้า

ทางหนีไฟ
PS05-6

ขนาด 10x20 cm 

ขนาด 20X40 cm

 ป้าย ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต

ทางหนีไฟ
PS05-7

ขนาด 10x20 cm 

ขนาด 20X40 cm

NO ENTRY / STAFF ONLY

ทางหนีไฟ
PS05-8

ขนาด 10x20 cm 

ขนาด 20X40 cm

 ป้าย ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต

ทางหนีไฟ
PS06-1

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้าย ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มน้ำ ห้ามรับประทานอาหาร

ทางหนีไฟ
PS06-2

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามรับประทานอาหาร

ทางหนีไฟ
PS06-3

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย ห้ามรับประทานอาหาร และ เครื่องดื่ม 

ทางหนีไฟ
PS06-4

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้าย ห้ามรับประทานอาหาร

ทางหนีไฟ
PS07

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย ห้ามสวมรองเท้า แตะ

ทางหนีไฟ
PS08

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้าย ห้ามถ่ายรูป

ทางหนีไฟ
PS09

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

ทางหนีไฟ
PS10

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร

ทางหนีไฟ
PS11-1

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้าย ห้ามจอดรถ

ทางหนีไฟ
PS11-2

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย ห้ามจอดรถ

ทางหนีไฟ
PS11-3

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้าย ห้ามจอดรถมอเตอร์ไซด์

ทางหนีไฟ
PS11-4

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้าย ห้ามรถยกเข้า

ทางหนีไฟ
PS11-5

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้าย ห้ามรถบรรทุกเข้า

ทางหนีไฟ
PS12

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย ห้ามวางสิ่งของ

ทางหนีไฟ
PS13

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้าย ห้ามถ่ายวีดิโอ

ทางหนีไฟ
PS14

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้าย ห้ามเดินเครื่องก่อนได้รับอนุญาต

ทางหนีไฟ
PS15

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย ลิฟท์ขนส่ง ห้ามโดยสาร

ทางหนีไฟ
PS16

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้าย ห้ามเปิดวาล์วก่อนได้รับอนุญาต

ทางหนีไฟ
PS17

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย ห้ามใช้น้ำดับไฟ 

ทางหนีไฟ
PS18

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย ห้ามใช้เสียง

ทางหนีไฟ
PS19

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย กรณีเกิดเพลิงไหม้ห้ามใช้ลิฟท์

ทางหนีไฟ
PS20

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย ห้ามสัมผัส

ทางหนีไฟ
PS21

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย ห้ามเปิดน้ำ

ทางหนีไฟ
PS22

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้าย ห้ามปัสสาวะตลอดแนว

ทางหนีไฟ
PS23

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย ห้ามนำสุนัขเข้า

ทางหนีไฟ
PS24

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้าย ห้ามนำสุนัข มาขับถ่าย

 
 
ทางหนีไฟ
PS1540-01

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ห้ามสูบบุหรี่

ทางหนีไฟ
PS1540-02

ขนาด 15X40 cm 

 

ทางหนีไฟ
PS1540-03

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต

ทางหนีไฟ
PS1540-04

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ห้ามสวมรองเท้าแตะ

ทางหนีไฟ
PS1540-05

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ห้ามถ่ายรูป

ทางหนีไฟ
PS1540-06

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ห้ามรับประทานอาหาร

ทางหนีไฟ
PS1540-07

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย กรณีเกิดเพลิงไหม้ ห้ามใช้ลิฟท์

ทางหนีไฟ
PS1540-08

ขนาด 15X40 cm 

 

ทางหนีไฟ
MS1540-09

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร

ทางหนีไฟ
MS1540-10

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย บุคคลภายนอกห้ามเข้า

ทางหนีไฟ
MS1540-11

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต

ทางหนีไฟ
MS1540-12

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ห้ามจอดรถ

ทางหนีไฟ
PS1540-13

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย กรุณาถอดรองเท้า

ป้าย ห้ามจุดไฟ ป้าย ผู้ไม่มีกิจ ห้ามเข้าป้าย ผู้ไม่มีกิจ ห้ามเป้าย ผู้ไม่มีกิจ ห้ามป้าย ผู้ไม่มีกิจ หป้าย ผู้ไม่มีป้าย ผู้ไม่ป้าย ผูป้าย ผ